Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam

https://sgc.evnspc.vn


EVNEIC: Chương trình công tác pháp chế năm 2019

Chương trình công tác pháp chế Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) năm 2019 được ban hành tại Quyết định số 296/QĐ-EVNEIC ngày 6/12/2018. Chương trình hướng tới triển khai công tác pháp chế trong toàn Trung tâm một cách sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, trọng tâm., EVNEIC: Chương trình công tác pháp chế năm 2019

Chương trình công tác pháp chế Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) năm 2019 được ban hành tại Quyết định số 296/QĐ-EVNEIC ngày 6/12/2018. Chương trình hướng tới triển khai công tác pháp chế trong toàn Trung tâm một cách sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, trọng tâm.

Theo đó, EVNEIC sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ cho CBNV Trung tâm thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Cập nhật Quy chế quản lý nội bộ lên mạng dùng chung, triển khai thực hiện Ngày pháp luật theo hướng dẫn của EVN, mở rộng cho CBNV truy cập vào trang thuvienphapluat.vn Trung tâm đã mua quyền tra cứu,…

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng vận động CBNV tham gia thi tìm hiểu pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ định kỳ trên Cổng thông tin pháp chế của EVN; Thông qua các hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan mật thiết đến hoạt động của EVNEIC và các Quy chế quản lý nội bộ của EVNEIC được áp dụng trong Trung tâm.

Đồng thời, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của EVNEIC; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

EVNEIC cũng sẽ thực hiện kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác pháp chế, tiếp tục rà soát xây dựng mới, sửa đổi quy chế nội bộ, tăng cường công tác cải cách hành chính trong Trung tâm; Xây dựng và trình Lãnh đạo Trung tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 phù hợp với Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020 của Trung tâm, kế hoạch CCHC năm 2019 của Tập đoàn.

Trước đó, trong tháng 10 - 11/2018, EVNEIC cũng đã thực hiện tuyên truyền về “Ngày pháp luật” trên webiste, Tạp chí Điện lực, Bản tin EVNnews và tuyên truyền khẩu hiệu “CBCNV Trung tâm Thông tin Điện lực sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.


Nguồn tin: vanhoa.evn.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây